Bio Resonantie


Wat is het?

Bioresonantie-therapie werkt met energiegolven van vitale levensenergie, de Chi. Elk orgaan of lichaamsfunctie heeft een eigen patroon van energiegolven of frequenties. Dat wordt gemeten en vergeleken met de normwaarde in het systeem. Als het energiepatroon van een orgaan buiten de normwaarde ligt, dan wordt in de therapie het orgaan weer in zijn normwaarde gebracht, in zijn eigen patroon van energiegolven. Je lichaam resoneert, zowel bij de meting als bij de therapie, op de door het systeem aangeboden energiegolven. Dat gaat met behulp van elektromagnetische pulsen met een zeer laag voltage, wat je niet of nauwelijks kan voelen. Het resultaat is, dat blokkades verdwijnen en het orgaan of de lichaamsfunctie weer beter gaat functioneren. Elektro-acupunctuur is een onderdeel van de therapie, waarbij, zonder naalden, alleen met energiegolven, de meridianen en acupunctuurpunten zacht worden behandeld. Het resultaat is dat de vitale levensenergie, de Chi, in jouw lichaam beter gaat stromen. Dat heeft een positief effect op het verminderen van je klachten en de versterking van je vitaliteit.

 

 

Eductor

Het Eductor quantum biofeedback systeem is een energetisch meet- en behandelapparaat dat helpt om een lichaamsysteem te balanceren. Het verwijdert energieblokkades en herstelt je natuurlijke balans en vitaliteit. Het systeem kan in korte tijd, volautomatisch, de stressniveaus meten en analyseren van meer dan 10.000 lichaamsfuncties en stoffen. Ook effecten van een ongezonde leefstijl, waterhuishouding, niet voldoende bewegen en slechte voeding worden gemeten. De onderliggende oorzaken worden opgespoord, zoals bijvoorbeeld een belasting van virussen en bacteriën, bij onder andere de Q-koorts, de bijwerking van vaccinaties of een kwikbelasting bij amalgaamvullingen. Conflicten op onderbewust niveau en niet verwerkte emotionele ladingen komen ook in beeld. Je krijgt een holistisch inzicht in de stressniveaus bij jezelf in al je dimensies. Het is geen medische diagnose maar een inzicht in stressfactoren.
Na meting en analyse volgt overleg over de te volgen behandeling en een behandelplan. Vervolgens worden de SCIO behandelprogramma's gestart om je corrigerende en versterkende energiegolven toe te dienen, waardoor je blokkades verdwijnen, de stress wordt verminderd en je de natuurlijke balans kunt herstellen.
Tijdens de behandeling word je door de SCIO voortdurend gemeten of de juiste dosering wordt gegeven en stopt het programma zelf als je lichaam aangeeft dat het genoeg is. Je wordt dus automatisch beschermd tegen een overmatige dosis aan behandeling.

Missie

Hellenberg biedt je een holistisch benadering. Dat wil zeggen, je bent als mens meer dan de som van je delen, bezien vanuit al je dimensies: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

 

 


Zorgverzekering

In het aanvullende pakket van jou verzekering zit vaak een deel alternatieve zorg. 

De Bio-resonantie valt hieronder, omdat dit onder natuurgeneeskunde valt. 

 

Kijk in de polis van je verzekering om te kijken of jij voor vergoeding in aanmerking komt. (Niet alle verzekeraars met een aanvullende polis vergoeden deze diensten!)

 

Ook op de website van de beroepsorganisatie BATC kun je hier informatie over vinden. Klik op het logo hieronder. 

Kosten